Home

Fons van den Broek, interim-manager en projectadviseur

Wat houd mij bezig? Ik word geboeid door en in het publiek domein, de ontwikkelingen, de uitdagingen, de trends, de problemen en onzekerheden, de wijze waarop mensen en organisaties daarmee omgaan. Daarin zoek je de balans, tussen de motivatie en inspiratie van mensen, de problemen die opgelost moeten worden, de dingen, die gemaakt moeten worden, de randvoorwaarden waarbinnen dat moet gebeuren. Dat is steeds een proces van verbinden en creëren: als het erom gaat leiding te geven aan groepen en teams, maatschappelijke opdrachten te vertalen in producten, te organiseren en reorganiseren.

Korte achtergrond Fons van den Broek

In 1982 ben ik afgestudeerd, als socioloog. Daarna ben ik - praktisch altijd in managementfuncties - werkzaam geweest in het publieke domein, in welzijnswerk, in de zorg en bij de lokale overheid. Ik was interim manager - het tot stand brengen van een brede welzijnsorganisatie -, lijnmanager-directeur stichting welzijn Delft, unit manager reclassering-, afdelingshoofd welzijn onderwijs burgerzaken, geef leiding aan programma's en projecten. Sinds eind 2008 ben ik zelfstandig.

U kunt mij inschakelen voor:

  • interim management (semi-)overheidsinstellingen
  • verandermanagement; organisatieverandering en organisatieontwikkeling
  • project- en programmamanagement zorg- en welzijnsprojecten, met als specifieke invalshoek: de transities WMO AWBZ en jeugdzorg
Bekijk mijn specialismen en werkervaring

Centrale thema's

Verandermanagement
In 2011 en 2012 was ik werkzaam als verandermanager en interim-directeur  in de directie samenleving en zorg van het openbaar Lichaam Bonaire, de nieuwe bijzondere gemeente van Nederland.  Ik werkte in een omgeving met een grote bestuurlijke, maatschappelijke, menselijke complexiteit;  het resultaat:  een nieuwe directiestructuur, nieuwe afdelingen, een directieplan, een inpassings- en plaatsingsplan, een nieuwe accommodatie;  daarnaast sturing op cultuuraspecten: samenwerking, integraliteit, klantoriëntatie, bestuursorientatie, resultaatgerichtheid, middelen etc. WMO
Als programmamanager was ik betrokken bij de implementatie van de WMO;  dat was een belangrijke verandering in het denken over welzijn, zorg, de verantwoordelijkheden van burgers, van instellingen. Zo’n verandering houdt nogal wat in: er moeten keuzes gemaakt worden: wat willen we realiseren? Je stuurt dan op alle niveaus: het niveau van visie- en beleidsvorming, de mensen, de randvoorwaarden: financieel en juridisch, en operationeel: het daadwerkelijk vormgeven van de verandering in organisatie.  Het verhaal van de WMO krijgt een vervolg, in de komende veranderingen en transities AWBZ WMO en jeugdzorg – voorlopig even uitgesteld, maar waarschijnlijk prominent op de agenda van het nieuwe kabinet. Maatschappelijke voorzieningen
Een derde aandachtsgebied:  maatschappelijke voorzieningen.  Brede scholen, zorgcentra, multifunctionele accommodaties. Maatschappelijk beleid is ook ruimtelijk beleid, ruimtelijk beleid is ook sociaal beleid:  je bouwt nooit zomaar een accommodatie, je praat ook over de inhoud, over sport en cultuur, over exploitatie en beheer.   Maatschappelijke inhoud (kindervang, cultuur, onderwijs, bibliotheek) vertaalt zich in visie en vervolgens in hard beleid:  accommodatieontwikkeling, financiën, risicoanalyse, exploitatie en beheer.

Meer weten over mijn achtergrond? Vul dan het contactformulier in en u ontvangt mijn uitgebreide cv.Fons van den Broek

Gruttersdijk 36 c
3514 BH Utrecht
T 06 44214999
» Vul het contactformulier in
 

View Fons van den Broek's profile on LinkedIn